Ansök till LIA utomlands

Sista dag för intresseanmälan till nuvarande projekt är passerad och nya intresseanmälningar tas inte emot under våren 2022.