LIA utomlands – Information till studerande

Här är arbetsgången för studerande vid Folkuniversitetets YH-utbildningar.

1. Informationsträff för studerande

Gå på informationsmöte eller delta i Skypemöte som Liautomlands.se håller om projekt LIA utomlands. Där får ni reda på:

  • Vad som ingår i projektet
  • Vart ni kan åka beroende på vilken utbildning ni har
  • Hur man åker dit
  • Vad som skiljer de olika ställena åt
  • Hur man bor, inneboende/lägenhet
  • Matpengar
  • Lokala transporter
  • Samarbetsorganisationer och vilket ansvar de har
  • WiFi
 • Hur man ansöker

2. Ansök!

Fyll i ansökan på web: liautomlands.se/ansokan

Förtydliga gärna vilka arbetsuppgifter och arbetsområden som du vill praktisera inom och vilket land du önskar i första hand.

3. Kontrollera passet, skaffa EU-kort och skaffa skatteregistreringsnummer för praktik i Italien!

  • Ditt pass skall vara giltigt 6 månader efter hemkomst, om inte, skaffa nytt.
  • Beställ ett europeiskt försäkringskort från försäkringskassan: www.forsakringskassan.se

4. Komplettera ansökan!

Skapa ditt Europass, dvs skriv ditt CV och personliga brev på engelska via Europass och skicka detta som PDF, samt eventuellt uppdragsbeskrivning, till utbildningsledaren för din utbildning. Utbildningsledaren kommer att göra urval och skicka vidare till Liautomlands.se.

Här är information om Europass

Kom ihåg att beskriva vad du studerat och arbetat med tidigare och vad du tycker om att göra på din fritid eller om du är engagerad i något på ideell basis.

Till ditt cover letter (personligt brev) i Europass förtydliga gärna detta:

1st paragraph:

 • Short presentation of the participant
 • Short reference to academic training and professional experience
 • Describe the specific sector in which you would like to have the internship, as well as, the specific tasks you want to perform

2nd paragraph:

 • What you expect from the practical training

5. Besked!

De som går vidare till LIA-praktik utomlands får besked och information via e-post.
I e-postmeddelandet beskrivs hur du skall förbereda dig, hur tidsschemat ser ut fram till avfärd, hur kommunikation kommer att ske och vilka steg som är härnäst.

6. Kontakt etableras!

Samarbetsorganisationen i det land du vill göra din LIA har LIA-kursplan, din ansökan och Europass, och ibland även uppdragsbeskrivning, som underlag när de letar LIA-plats till dig. De kommer även att vilja skypa med dig för att se hur du är som person, hur bra du är på engelska och de kommer att ställa kompletterande frågor för att kunna hitta ett så bra LIA-företag till dig som möjligt. De kommer även att diskutera boende med dig.

7. Kontakt etableras med företaget

Eventuellt vill även LIA-företaget skypa med dig innan de erbjuder en plats.

8. Förberedelse

Folkuniversitetet anordnar en förberedelseträff där ni går igenom kulturskillnader, risker, spridning av dina erfarenheter etc.

Förbindelseavtal med Folkuniversitetet skrivs, och MIC-kort (Medical Insurance Card) fylls i som innebär att du är försäkrad under din praktik, både på arbetsplatsen och under din fritid.

Från och med den 1 januari 2015 måste studerande som reser ut på studier eller praktik inom Erasmus+ göra ett språktest. Studerande vars huvudsakliga arbetsspråk på praktiken kommer att vara engelska måste göra ett obligatoriskt språktest innan praktiken påbörjas.

En länk skickas till din mail och testet görs digitalt. Testet tar ca 30 minuter att genomföra och nivån anpassar sig efter svaren – ju fler rätt, desto högre nivå blir testet. Resultatet presenteras genom CEFR-skalan, dvs. A1 indikerar lägst nivå och C1 är avancerad. Det är även obligatoriskt att göra ett test efter hemkomst. Testet görs i ett verktyg som heter Online Linguistic Support (OLS). Mer information om språktestet kan du se i denna film.

9. LIA-avtal med företag

Samarbetsorganisationen återkommer, senast sex veckor innan avresa, med förslag på ett LIA-företag och praktik som du och din utbildningsansvarige på Folkuniversitetet skall godkänna.

LIA-avtal, Learning Agreement, skrivs med praktikplatsen inför utresan. Du får även besked om boende, resan och praktiska arrangemang. Under sista veckan på praktiken görs även en utvärdering av din LIA och ett Europass Mobility fylls i och signeras av dig och din handledare.

Ladda ner pdf på arbetsgång för studerande vid Folkuniversitetet.