Info Student 2018-08-13T10:02:41+00:00

LIA utomlands – Information till student

Här är arbetsgången för student vid Folkuniversitetet.

1. Informationsträff för student

Gå på informationsmöte som Liautomlands.se håller om projekt LIA utomlands. Där får ni reda på:

 • Vad som ingår i projektet
 • Vart ni kan åka beroende på vilken utbildning ni har
 • Hur man åker dit
 • Vad som skiljer de olika ställena åt
 • Hur man bor, inneboende/lägenhet
 • Matpengar
 • Lokala transporter
 • Samarbetsorganisationer och vilket ansvar de har
 • WiFi
 • Hur man ansöker

2. Ansök!

Fyll i ansökan på web: liautomlands.se/ansokan

3. Kontrollera passet, skaffa EU-kort och skaffa taxkod till Italien!

 • Ditt pass skall vara giltigt 6 månader efter hemkomst, om inte, skaffa nytt.
 • Beställ ett europeiskt försäkringskort från försäkringskassan: www.forsakringskassan.se
 • Vill du göra din praktik i Italien? Beställ italienskt skatteregistreringsnummer, Codice Fiscale, på Italienska Ambassaden i Stockholms hemsida.
  Här är länk till Codice Fiscale-blankett
  För utförligare instruktion om hur du beställer Codice Fiscale, se checklista för student, under punkt 5 – 6.

4. Komplettera ansökan!

Skicka europass, CV och personligt brev och eventuellt uppdragsbeskrivning (allt på engelska) till utbildningsledaren för din utbildning. Kom ihåg att gärna beskriva i ditt CV/Europass vad du studerat och arbetat med tidigare och vad du tycker om att göra på din fritid eller om du är engagerad i något på ideell basis.

Utbildningsledaren kommer att göra urval och skicka vidare till Liautomlands.se.

5. Besked!

De som går vidare till LIA-praktik utomlands får besked och information via e-post.
I e-postmeddelandet beskrivs hur du skall förbereda dig, hur tidsschemat ser ut fram till avfärd, hur kommunikation kommer att ske samt få information om språktest.

6. Kontakt etableras!

Samarbetsorganisationen i det land du vill göra din LIA har LIA-kursplan, CV och personligt brev och ibland även uppdragsbeskrivning som underlag när de letar LIA-plats till dig. De kommer även att vilja skypa med dig för att se hur du är som person, hur bra du är på engelska och de kommer att ställa kompletterande frågor för att kunna hitta ett så bra LIA-företag till dig som möjligt. De kommer även att diskutera boende med dig.

7. Kontakt etableras med företaget

Eventuellt vill även LIA-företaget skypa med dig innan de erbjuder en plats.

8. Förberedelse

Folkuniversitetet har förberedelseträff där ni går igenom kulturskillnader, risker, spridning av dina erfarenheter etc.

Förbindelseavtal med Folkuniversitetet skrivs, och MIC-kort (Medical Insurance Card) fylls i som innebär att du är försäkrad under din praktik, både på arbetsplatsen och under din fritid.

Före avresa behöver du även göra Erasmus+ språktest. Detta test gör du även efter hemresa där din språknivå mäts. Mer information om testet kan du se i denna film.

9. LIA-avtal med företag

Samarbetsorganisationen återkommer, senast sex veckor innan avresa, med förslag på ett LIA-företag som du och din utbildningsansvarig på Folkuniversitetet skall godkänna. LIA-avtal skrivs med företaget.

Ladda ner pdf på arbetsgång för student vid Folkuniversitetet.