1. Skicka ansökan via hemsidan.

2. Skriv ditt Europass, CV och personligt brev på engelska och lämna till LIA kursansvarig.
Här är länk till Europass

Personligt brev ska vara på engelska och ska utgå från befintlig frågeställning/The motivation letter should be in English and include:
1st paragraph:
– Short presentation of the participant
– Short reference to academic training and professional experience.
– Described the specific sector in which you would like to have the internship, as well as the specific tasks you want to perform.
2nd paragraph:
– What you expect from the practical training.

3. Ditt pass måste vara giltigt tom 6 månader efter hemkomst. Om inte, förnya ditt pass.

4. Beställ ett europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan:
Här är länk till Försäkringskassan

5. Ska du resa till Italien behöver du även beställa en italienskt skatteregistreringsnummer, Codice Fiscale.
Fyll i Code Fiscale-blanketten och skicka till Italienska Ambassaden tillsammans med foto på ditt pass, personbevis från Skatteverket, se punkt 6 nedan, samt frankerat kuvert med returadress.
Här är länk till Codice Fiscale-blankett
Tips: Residence Abroad syftar till din adress i Sverige

När du fått ditt Codice Fiscale skannar du in och mailar till erasmus@liautomlands.se så fort som möjligt.

6. Personbevis, som du behöver inskaffa först, för att sedan skicka med när du beställer italiensk taxkod, Codice Fiscale, beställs via Skatteverket.
Här är länk till Skatteverket
Tänk på att beställa personbevis som är ställt till utländsk ambassad –> på engelska  –> utan stämpel. Så får ni dokumentet digitalt.