Info Utbildningsledare 2018-06-08T10:56:06+00:00

Information till utbildningsledare för LIA utomlands

Varför mobilitet yrkesutbildning?

Såväl personal som studerande får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Personal kan jobbskugga och/eller undervisa och studerande kan praktisera i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Som lärare/utbildningsledare vid en yrkeshögskoleutbildning finns möjlighet att resa ut under projektperioden. Kontakta gärna LIA utomlands för mer information om vad du/ni kan göra och vad som ingår i projektet.

Här är arbetsgången för utbildningsledare vid Folkuniversitetet gällande studerande.

1. Informationsmöte – Startup

Liautomlands.se visar Folkuniversitetets utbildningsledare hur projektet LIA Utomlands fungerar och hur projektet drivs framåt.

Mötets innehåll:

  • Vart kan man åka?
  • Hur ansöker studenterna?
  • Vad gäller på plats för studenterna?
  • Hur ser tidsschemat ut?
  • Vilka dokument skall fram och när?
  • Var kan man hitta information?

2. Engelska LIA-kursplaner

Ta fram och översätta alla LIA kursplaner till engelska. Gäller alla kurser som kan vara aktuella för praktik utomlands. Ju tydligare beskrivningar i de engelska kursplanerna, desto jämnare kvalitet blir det på LIA-platserna samt att det underlättar för våra samarbetsorganisationer som tar fram LIA-platserna.

3. Engelska LIA-kursplaner till Liautomlands.se

Skicka de översatta engelska LIA-kursplanerna till erasmus@liautomlands.se.

Liautomlands.se skickar dessa i sin tur ut till samarbetsorganisationerna i Wales, Nordirland, Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien för att få svar om det är möjligt med LIA-praktikplatser utifrån utbildning. Studenterna kommer sedan att få välja detta land/ mellan dessa länder. (Vi slipper på så sätt en massa onödiga förfrågningar och krasade drömmar).

4. Informationsträff för studenter

Liautomlands.se kallar studenterna till informationsträff hos varje stiftelse, boka lokal. Om det går, ordna webbkonferens för de som inte har möjlighet att komma. Låt de lyssna och ställa frågor live.

Se punkt 1 för studenterna.

5. Urval av sökande

Gör urval av de sökande och skicka deras CV, personliga brev, europass och uppdragsbeskrivningar till erasmus@liautomlands.se.

OBS! allt skall vara på engelska.

6. Meddela urvalet

Meddela studenterna att de är med i projektet. Meddela även till Liautomlands.se, CC till erasmus@liautomlands i samma e-post.

Se punkt 5 för studenterna.

7. Förberedelseträff

Arrangera förberedelseträff med studenterna där ni går igenom kulturella skillnader, risker etc. Gå även igenom vad som förväntas av studenterna från Folkuniversitetet. Skriv förbindelseavtal med studenterna samt fyll i MIC-kort (Medical Insurance Card).
För avtal och info om MIC-kort se Checklista för utbildningsansvarig.
Först när förbindelseavtalet är påskrivet kan Liautomlands.se köpa biljetter.
Ta foto på studenten som skickas till erasmus@liautomlands.se.

Se punkt 8 för studenterna.

8. LIA-avtal med företag

Senast sex veckor innan avresa skall avtal med LIA företag skrivas. Samarbetsorganisationerna kan vara sena med att ge besked, så ju tydligare vi varit i önskan om LIA-plats, desto mindre risk för sena oförutsedda händelser. Studenten skall ha en skälig tid att hitta svensk LIA-plats om inte rätt LIA-plats hittas utomlands.

Se punkt 9 studenterna.

Ladda ner pdf på arbetsgång för ansvarig vid Folkuniversitetet.