Information till utbildningsledare för LIA utomlands

Varför mobilitet yrkesutbildning?

Såväl personal som studerande får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Personal kan jobbskugga och/eller undervisa och studerande kan praktisera i ett annat europeiskt land som deltar i programmet. Som lärare/utbildningsledare vid en yrkeshögskoleutbildning finns möjlighet att resa ut under projektperioden. Kontakta gärna LIA utomlands för mer information om vad du/ni kan göra och vad som ingår i projektet och hur du och dina kollegor kan ansöka.

Här är arbetsgången för utbildningsledare vid Folkuniversitetet gällande studerande.

1. Informationsmöte – Startup

Liautomlands.se visar Folkuniversitetets utbildningsledare hur projektet LIA Utomlands fungerar och hur projektet drivs framåt.

Mötets innehåll:

  • Vart kan man åka?
  • Hur ansöker studerande?
  • Vad gäller på plats för studerande?
  • Hur ser tidsschemat ut?
  • Vilka dokument skall fram och när?
  • Var kan man hitta information?

2. Engelska LIA-kursplaner

Ta fram och översätta alla LIA-kursplaner till engelska. Gäller alla kurser som kan vara aktuella för praktik utomlands. Ju tydligare beskrivningar i de engelska kursplanerna, desto jämnare kvalitet blir det på LIA-platserna samt att det underlättar för våra samarbetsorganisationer som tar fram förslag till LIA-platser.

3. Engelska LIA-kursplaner till Liautomlands.se

Skicka de översatta engelska LIA-kursplanerna till erasmus@liautomlands.se.

Liautomlands.se skickar dessa i sin tur ut till samarbetsorganisationerna i Wales, Nordirland/Irland, Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien för att få svar om det är möjligt med LIA-praktikplatser utifrån utbildning. Studerande kommer sedan att få välja detta land/ mellan dessa länder. (Vi slipper på så sätt en massa onödiga förfrågningar och krasade drömmar).

4. Informationsträff för studerande

Organisera en informationsträff för din YH-utbildning/ar och boka lokal. Om det går, ordna webbkonferens för de som inte har möjlighet att komma. Låt de lyssna och ställa frågor live. Liautomlands.se anordnar träff hos varje stiftelse, samt utbildningsort där så är möjligt. Kom ihåg att studerandes ansökningar behöver vara inne 16 veckor före utresa så var ute i god tid.

Se punkt 1 för studenterna.

5. Urval av sökande

Gör urval av de sökande och skicka deras Europass (CV och personligt brev) och uppdragsbeskrivningar i de fall det är tillämpligt till erasmus@liautomlands.se.

OBS! allt skall vara på engelska.

6. Meddela urvalet

Meddela studerande att de är med i projektet. Meddela även till Liautomlands.se, CC till erasmus@liautomlands i samma e-post.

Se punkt 5 för studenterna.

7. Förberedelseträff

Arrangera förberedelseträff med studerande inför utresa där ni går igenom förväntningar och skillnader kring arbetsplats och arbetsmiljö, kulturella skillnader, risker etc. Gå även igenom vad som förväntas av studerande från Folkuniversitetets YH-utbildningar och kursmål i LIA-kursplanen. Informera om OLS språktest som görs före och efter praktik. Skriv förbindelseavtal med studerande samt fyll i MIC-kort (Medical Insurance Card) från Kammarkollegiet som studerande ska få inför utresa.
För avtal och info om MIC-kort se Checklista för utbildningsansvarig.
Först när förbindelseavtalet är påskrivet kan Liautomlands.se köpa biljetter.
Ta foto på studerande som skickas till erasmus@liautomlands.se.

Se punkt 8 för studenterna.

8. LIA-avtal med företag

Senast sex veckor innan avresa skall avtal, Learning Agreement, med LIA-företag undertecknas i fyra exemplar, varav Folkuniversitetet, studerande, samarbetsorganisation och praktikplats kommer få varsitt exemplar. Samarbetsorganisationerna kan vara sena med att ge besked, så ju tydligare vi varit i önskan om LIA-plats, desto mindre risk för sena oförutsedda händelser. Studerande skall ha en skälig tid att hitta svensk LIA-plats om inte rätt LIA-plats hittas utomlands.

Under slutet av praktiken signeras även studerandes intyg av genomförd mobilitet i Erasmus+, s. k. Europass Mobility, ute på praktikplatsen.

Se punkt 9 studenterna.

Ladda ner pdf på arbetsgång för ansvarig vid Folkuniversitetet.