Checklista för utbildningsledare

1. Här kan du ladda ner ”Förbindelseavtal”

2. Här kan du ladda ner ”LIA-avtal med företag”

3. Så här fyller du i MIC-kortet (Medical Insurance Card). Ladda ner pdf.