Kalender för informationstillfällen om LIA utomlands

8 oktober Uppsala

17 oktober Karlstad

22 oktober Umeå

5 december Jönköping