Varför en praktik via Erasmus+?

En majoritet av de studerande inom EU (90%) som reser ut via Erasmus+ gör det för att uppleva hur det är att bo och leva i ett annat land, kunna möta nya människor, lära sig eller förbättra ett nytt språk, och för att utveckla sina kompetenser. Därefter önskar många att förbättra sina chanser till jobb, såväl hemma som i utlandet.

Hur kan en LIA-praktik via Erasmus+ förbättra mina jobbmöjligheter?

Enligt en studie sammanställd av EU 2016 bekräftar 93% av de tillfrågade arbetsgivarna att de sex viktigaste förmågorna inför val av en ny medarbetare är tolerans, nyfikenhet, självständighet, att vara samlad, beslutsam och energisk.

Med hänsyn till de sex förmågorna har det visat sig att studerande efter en Erasmusmobilitet klarat sig bättre än icke-mobila studerande, även innan en mobilitet.

Läs gärna mer om studien via PDF:en nedan.

The Erasmus Impact Study- Regional Analysis.en

  • ”Erasmus+ alumni find their first job faster and earn 25% more”
  • ”1 in 3 Erasmus+ trainees are offered a position by the company they trained in”
  • ”Five years after graduation, the unemployment rate of young people who studied abroad or trained abroad is 23% lower than that of their non-mobile peers”
Folkhögskolor