Privacy Policy and Cookies

PUL – Personuppgiftslagen

Vi behandlar bara de personuppgifter som vi behöver för att kunna administrera tjänsten och hanterar dessa i enlighet med Personuppgiftslagen. Vi kan även använda dina personuppgifter för att kontakta dig vid behov. Vi lämnar inga uppgifter till tredje part.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.  En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessions cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Liautomlands.se använder cookies för att underlätta vår statistik för sajten. Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra under säkerhetsinställningar i din webbläsare, så att de inte accepteras.

PUL – Privacy Act

We treat only the personal data that we need to be able to administer the service and handle them in accordance with the Privacy Act. We may also use your information to contact you if necessary. We leave no details to third parties.

Cookies

A cookie is a small text file stored on your computer. Cookies are normally used to improve the website for the user, for example, to adapt a website visitor’s preferences and choices. A persistent cookie remains on your computer for a specified period of time. A session cookie is temporarily stored in the computer’s memory while the visitor is browsing the website. Session cookies disappear when you close your browser. Enterprise development uses cookies to facilitate our statistics for the site. If you do not accept cookies, you can choose to change the security settings in your browser, so that they are not accepted.