Resmål 2018-11-21T10:37:50+00:00

Resmål

Projektperioden sträcker sig till och med juli 2019 (praktiken måste vara avslutad under juli månad 2019) och du kan söka till alla länder som finns med i projektet.

Läs mer under respektive flik för information om exempel på resmål eller kontakta oss om du har frågor om vilka möjligheter som finns i projektet.